Siden 1998 - se mere om POS ONE  
 

GDPR


Alle virksomheder er omfattet persondataforordningen (GDPR) ved enhver form for håndtering af oplysninger om personer og medarbejdere. Forordningen er udviklet for at beskytte EU-borgeres private data samt påvirke måden, hvorpå virksomheder behandler personlige data.

 

I 2018 skete der ændringer og skærpelser i form af ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Dette omfatter både indsamling, registrering, opbevaring, sletning eller ændring, søgning i, sammenstilling, videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv.

 

PosOne’s løsninger overholder GDPR – nu og i fremtiden – og udsteder derfor også en ”Unlimited GDPR Guarantee”. 

 

 

 

 STOLT LEVERANDØR TIL

DET SIGER KUNDERNE - SIDSTE 100 BEHANDLEDE SAGER  POS ONE A/S
THRIGES PLADS 8
DK-5000 ODENSE C
(+45) 70 22 13 15
[email protected]
CVR 26005140

 

 

        www.itg.dk