Siden 1998 - se mere om POS ONE  
 

BEK nr 1502 af 19/10/2020


Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.)

I medfør af § 7, stk. 3 og 4, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1-22, momslovens §§ 55 b-55 d som affattet ved § 1, nr. 23, og § 1, nr. 24-48 og 50-52, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Skatteministeriet, den 19. oktober 2020

Morten Bødskov

/ Per Hvas

Kilde: Skatteministeriet STOLT LEVERANDØR TIL

DET SIGER KUNDERNE - SIDSTE 100 BEHANDLEDE SAGER


VI SAMARBEJDER MED

  PosOne A/S
THRIGES PLADS 8
DK-5000 ODENSE C
(+45) 70 22 13 15
[email protected]
CVR 26005140

 

 

        www.itg.dk